Rejestracja: Łódź: +48 42 631 04 54, Warszawa: +48 22 898 11 11

Interwencja medyczna WhatsApp: +48 506 066 399

Dyplomy i nagrody

W poszczególnych profilach naszych specjalistów znajdują się dodatkowo dyplomy i kursy.

Copyrights Centrum Stopy Agnieszka Głuszczak