Rejestracja: Łódź: +48 42 631 04 54, Warszawa: +48 22 898 11 11

Interwencja medyczna WhatsApp: +48 506 066 399

Zabiegi chirurgiczne

Cena zabiegu uzgadniana indywidualnie uzależnione od przypadku pacjenta.

Cennik usług

Zabiegi chirurgiczne – informacja dla pacjentów

Copyrights Centrum Stopy Agnieszka Głuszczak