Zabiegi chirurgiczne

Cena zabiegu uzgadniana indywidualnie uzależnione od przypadku pacjenta.

Cennik usług

Zabiegi chirurgiczne – informacja dla pacjentów

Copyrights Centrum Stopy Agnieszka Głuszczak