Laboratorium

Szczegółowe badania pobranego materiału od Pacjenta pozwalają na określenie rodzaju jednostki chorobowej i dokładne leczenie.

W naszym gabinecie istnieje możliwość pobrania materiału:

 • z powierzchni skóry,
 • paznokci,
 • włosów,
 • wymazu z ran i zmian ropnych,
 • oraz dostarczenia kału do badania flory jelitowej.

Pacjent, który zamierza skorzystać z usługi pobrania materiału do badania laboratoryjnego, powinien pamiętać, aby miejsce z którego będzie pobierany materiał do badania odpowiednio przygotować.

Minimum 12 godzin przed pobraniem!!!
nie myć, nie kremować, nie pryskać żadnymi substancjami jak również nie nanosić żadnych maści.

Przygotowane w taki sposób miejsce pozwala na uzyskanie wiarygodnego wyniku ,,nie zakłóconego” żadnymi substancjami.

Pobrany materiał jest bezpośrednio przez kuriera dostarczany do laboratorium, w ciągu 30 – 45 min.
Wynik w zależności od rodzaju badania otrzymujemy po 5 – 12 dniach.

Szybka i dokładna diagnoza laboratoryjna pozwala na umożliwienie docelowego leczenia.

Mikrobiologia ran

Najczęściej występującym czynnikiem etiologicznym zakażenia w ranach są bakterie. Izolowane bakterie w ranach przewlekłych to Gram – dodatnie ziarniaki z rodzaju Staphylococcus (w tym Staphylococcus aureus), Enterococcus (w tym Enterococcus faecalis), a także Gram – ujemne pałeczki z gatunku Pseudomonas aeruginosa (częsty czynnik etiologiczny zakażeń owrzodzeń stopy cukrzycowej oraz oparzeń). Rany zagrożone infekcją to te, które zostały zasiedlone przez Streptococcus pyogenes. Infekcje mogą być również wywołane przez bakterie beztlenowe jak Bacteroides oraz Clostridium.

W ranach również bytują grzyby Candida najczęściej Candida albicans oraz pleśnie, takie jak Aspergillus. Najrzadziej w ranach pojawiają się wirusy.

Wilgotny biofilm w którym przebywają najczęściej Staphylococcus i Pseudomonas żyjąc jako pojedyncze komórki, bytujące w środowisku, równolegle tworząc wysoce zorganizowane wielokomórkowe skupiska pokryte substancją śluzem pozwalają na długoterminowe przebywanie tych bakterii. Przemieszczanie się do nowych zakamarków w ranie umożliwia rozprzestrzenianie się infekcji, natomiast przedostanie się bakterii do krwiobiegu może doprowadzić do uogólnionego infekcji (sepsy).

Mikroorganizmy w biofilmie wykazują nadzwyczajną odporność – tolerancję na działanie antybiotyków podawanych miejscowo. Aby radykalnie zlikwidować biofilm należy zastosować odpowiednie preparaty do dekontaminacji ran, jak również opatrunki specjalistyczne o aktywnych pierwiastkach likwidujące kolonie bakterii i doprowadzając do oczyszczenia rany.

Rany przewlekłe często są kolonizowane przez różne gatunki bakterii i wiele się w nich utrzymuje. W ranach długoterminowych (gdzie gojenie zajmuje powyżej 3 miesiące), możemy wyróżnić wiele tlenowych gatunków bakterii (średnio 4,3 gatunków) znacząca populację stanowią bakterie beztlenowe (średnio 2,0 gatunki). Proces gojenia rany oczywiście uzależniony jest od wielu czynników m.in, stanu ogólnego pacjenta, rodzaju rany, czasu trwania rany i jej ukrwienia oraz od flory bakteryjnej.

Głębokie odleżyny grożą zapaleniem tkanki kostnej o etiologii mieszanej – tlenowo – beztlenowej i wystąpienia bakteriemii. Mogą też być nie rozpoznanym źródłem ogólnego osłabienia, gorączki i wywołanym stanem zaplanym.

Z racji wielolekoopornych drobnoustrojów, m.in. ziarenkowcami S.aureus ( MRSA- Staphylococcus aureus), wankomycynoopornymi enterokokami (VRE), także pałeczkami Acinetobater baumannii i Stenotrophomonas maltophilia wymaga szczególnej uwagi w postępowaniu i ewntualnym leczeniu klinicznym.

Zainfekowanie zarazkami rany np: pałeczka ropy błękitnej lub tężca, wirusem wścieklizny, najmniejszych ran może powodować bardzo cię ciężkie schorzenia ogólnoustrojowe. Poważne infekcje wywołane właśnie od bakterii mogą wywołać sepsę, czyli ogólny stan zapalny organizmu, który może zakończyć się śmiercią.

Stan mikrobiologiczny rany:

Kontaminacja rany – obecność bakterii w ranie przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek odpowiedzi gospodarza

Kolonizacja rany – obecność namnażających się bakterii w ranie przy nikłej odpowiedzi odpornościowej gospodarza. Kolonizacja nie prowadzi do pogorszenia się stanu rany, gojenie nie jest zaburzone

Kolonizacja krytyczna – wysoka liczba namnażających się bakterii opóźnia gojenie się rany, chory odczuwa wzmożony poziom bólu, jednak nie dochodzi do silnej aktywacji odpowiedzi immunologicznej organizmu

Infekcja – wysoka liczba namnażających się bakterii, dochodzi do pogorszenia się stanu i opóźnienia się procesu gojenia rany, wzrostu dolegliwości bólowych, uruchomiona zostaje silna odpowiedź immunologiczna organizmu na zakażenie.

Kliniczne objawy infekcji rany:

 • miejscowe zaczerwienienie
 • ból
 • miejscowe podniesienie ciepłoty ciała
 • uszkodzenie tkanek
 • obrzęk
 • ropny wysięk

Drogi przedostawania się drobnoustrojów do rany:

 • bezpośredni kontakt (np: wniknięcie materiału nie sterylnego np: narzędzi, kontakt z brudnymi dłoniami)
 • osadzenie się w ranie drobnoustrojów, znajdujących się w powietrzu lub wodzie
 • przeniesienie lub migracja własnej flory fizjologicznej
Pocket

Copyrights 2020 Centrum Stopy Agnieszka Głuszczak